GDPR obavijest
Europska unija je 14.travnja .2016 je usvojila novi zakon o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation – GDPR) i odredila dvogodišnje prijelazno razdoblje u kojem svaka organizacija ukoliko posjeduje podatke o državljanima EU se treba uskladiti sa odredbama GDPR–a.

Novi zakon o zaštiti podataka je na snazi od 24/05/2016 u Sloveniji i ostalim članicama EU a u praksi se počne upotrebljavati od 25/05/2018. Promjene koje donosi su najveće u zadnjih dvadeset godina, bilo kakva nesukladnost sa GDPR-om donosi visoke kazne.

Što je GDPR?
Masovna upotreba interneta je povećala opseg prikupljanja, spremanja i obrade naših osobnih podataka. Svaki dan na društvenoj mreži Facebook se objavi približno milijun slika, koje sadrže podatke o lokacijama, vremenu nastanka, osobnih podataka koje služe za obradu za različite namjene. Istovremeno se može stvoriti profil što znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji uključuje upotrebu osobnih podataka za ocijenjivanje nekih osobnih pogleda pojedinca (uspješnost pri radu, ekonomski položaj, zdravlje, interes, ponašanja, pouzdanost, lokacije ili kretanje pojedinca).

U prošlosti je bilo puno velikih provaljivanja u baze podataka velikih tvrtki (Yahoo, eBay, itd.). Nespremni su tako došli do imena, adresa i pošte, podataka o rođenju, lozinka, brojeva telefona i drugih podataka koje korisnici ostavljaju prilikom raznih registracija i elektronskih anketa na internetu.

U svrhu zaštite osobnih podataka korisnika na internetu su u Europskoj uniji pripremili novi zakon koji određuje:
Pravila o sigurnosti pojedinaca kod obrade osobnih podataka.
Pravila o slobodnom kretanju osobnih podataka.
Pravo pojedinca na zaštitu osobnih podataka.

Svrha GDPR-a je da u svim državama članicama EU objediniju prava pojedinca i zagarantiraju usklađeno djelovanje u vezi zaštite osobnih podataka. Novi zakon vrijedi i za sve strane tvrtke koje obrađuju osobne podatke državljana EU.

Operater internet trgovine DobraCena.si se obvezuje trajnoj zaštiti svih osobnih podataka korisnika u skladu sa uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.

Operater će osobne podatke upotrebljavati isključivo za potrebe obrade narudžbi (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i potrebnu komunikaciju.

Operater o kupcima sprema sljedeće podatke:
- ime i prezime kupca,
- adresu za račun,
- adresu za dostavu,
- telefonski broj,
- e mail adresu.

Ime i prezime, adresu za račun i adresu dostave upotrebljavamo za izdavanje računa i dostavu naručene robe. E-mail adresu upotrebljavamo za slanje potvrde narudžbe i obavještavanje kupca o statusu narudžbe (u pripremi, artikli poslani, storno narudžbe, ukoliko stranka narudžbu otkaže) za slanje reklama, ukoliko je kupac striktno odabrao mogućnost da želi primati obavijesti o promocijama, prodajnim akcijama i slično. Kupac se može u bilo kojem trenutku odjaviti sa liste za primanje obavijesti i isto tako da se prijavi u svoj račun preko naše internet stranice ako je registriran. A može i na e-mail adresu info@dobracena.si poslati email sa ključnom riječi odjava. Telefonski broj se upotrebljava za obavještavanje kupca kada će dobiti robu ili za dopunjavanje nepotpunih podataka vezanih za adresu računa ili adresu dostave ukoliko bi narudžba bila nepotpuna ili neshvatljiva.

Podaci o korisniku ni u kojem slučaju neće biti predani neovlaštenim osobama ili proslijeđeni drugim pravnim ili fizičkim osobama za bilo kakvo komercijalno reklamiranje ili obradu osobnih podataka. 

Za zaštitu osobnih podataka je odgovoran i sam korisnik na način da se pobrine za sigurnost računala i na njemu instaliranog sustava kojeg koristi prilikom naručivanja robe.